BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/wydzial-edukacji/rekrutacja/rekrutacja-202021/9994,Zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawow.html
2023-09-25, 05:14

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rok szkolny 2020/21

Metadane

Data publikacji : 04.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony