BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Przyłączenie nieruchomości do nieruchomości sąsiedniej w trybie bezprzetargowym

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyłączenie nieruchomości do nieruchomości sąsiedniej w trybie bezprzetargowym.
  2. Odpis z księgi wieczystej nieruchomości, do której ma nastąpić przyłączenie (oryginał).
  3. Wypis z ewidencji gruntów dla działki, do której ma nastąpić przyłączenie i działki przyłączanej wraz z załącznikiem graficznym –  odbitka z mapy zasadniczej (oryginał).
  4. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, do której ma nastąpić przyłączenie (oryginał do okazania celem potwierdzenia za zgodność).
  5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (kopia).

Opłaty:
Brak

Miejsce złożenia dokumentów:
1. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115

Termin załatwienia sprawy:
Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pokój nr 23
tel. (22) 888 9854 i (22) 888 9855


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021r. poz.1899 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.08.2009
Data modyfikacji : 14.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Kodymow
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry