BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydzierżawienie/najem/użyczenie gruntu.We wniosku należy określić cel dzierżawy/najmu/użyczenia, wnioskowaną powierzchnię gruntu i okres udostępnienia.
  2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku złożonego przez osobę prawną – wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
  3. W przypadku zamiaru rozwiązania lub zmiany umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia należy złożyć wniosek zawierający uzasadnienie.


Opłaty:
Brak

Miejsce złożenia dokumentów:
1. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115

Termin załatwienia sprawy:
Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania

Tryb odwoławczy:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pokój nr 23
tel.(22) 888 9854 i (22) 888 9855

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021r. poz.1899 z późn. zm.) 

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.08.2009
Data modyfikacji : 14.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Kodymow
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry