BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Wymagane dokumenty:

 

  1. Wniosek o aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
  2. Operat szacunkowy dotyczący określenia wartości nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji (oryginał)

Opłaty:

Brak

Miejsce złożenia dokumentów:
1. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115


Termin załatwienia sprawy:
Do jednego miesiąca od momentu otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania.

Tryb odwoławczy:
Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy aktualizacji opłaty rocznej, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest uzasadniona. Od orzeczenia kolegium może być wniesiony do sądu sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pokój nr 23
tel.  (22) 888 9854 i (22) 888 9855

 

Podstawa Prawna: Art. 77 i art.78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 6518 z późn. zm.).

 

 

Metadane

Data publikacji : 12.08.2009
Data modyfikacji : 14.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Kodymow
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry