BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/wydzial-geodezji-gospod/zadania-z-zakresu-plano/obszar-rewitalizacji/informacja-o-objeciu-nieruchom/11773,Informacja-o-objeciu-nieruchomosci-obszarem-rewitalizacji-oraz-specjalna-strefa-.html
2022-12-04, 12:48

Opcje strony