BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydanie zaświadczenia o podjęciu uchwały o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji

Wydanie zaświadczenia o podjęciu uchwały o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wydanie zaświadczenia o podjęciu uchwały o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji
(We wniosku należy podać aktualne numery ewidencyjne działek objętych wnioskiem)
2.    Kserokopia mapy ewidencji gruntów z zaznaczonym terenem, o którym mowa we wniosku lub kopia wypisu z ewidencji gruntów
3.    Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

OPŁATA:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17zł

Opłaty naliczane są na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 783)
Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8 lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy:
Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001     
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.
Tytułem: Opłata za zaświadczenie 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:
Niezwłocznie, nie dłużej niż 7 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pokój nr 14
tel. (22) 76-86-233, 76-86-234


PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 783)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 23).

Metadane

Data publikacji : 17.03.2022
Data modyfikacji : 17.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry