BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego

Wymagane dokumenty:

Podział bez konieczność uzyskania opinii wstępnej.

Do wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału:

  1. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
  2. Wykaz zmian gruntowych
  3. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
  4. Mapa z projektem podziału opatrzona klauzulą o przyjęciu do zasobu geodezjno-kartograficznego.

Opłata:
Brak

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115
2. Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul.Warszawska 71, pok. 23


Termin załatwienia sprawy:
Jeden miesiąc od momentu otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania. Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy

Tryb odwoławczy:
Decyzja zatwierdzająca podział – 1 miesiąc od złożenia mapy z projektem podziału wraz z kompletem dokumentów


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pok. 12
tel. (22) 888 9854 i (22) 888 9855Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021r. poz.1899 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663).

Metadane

Data publikacji : 12.08.2009
Data modyfikacji : 10.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Kodymow
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry