BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Nieodpłatne przekazanie działki pod drogę gminną

Nieodpłatne przekazanie działki pod drogę gminną

 
Działki ewidencyjne przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę można nieodpłatnie przekazać na rzecz Gminy Łomianki. W celu przekazania nieruchomości niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Przekazywane działki nie powinny być obciążone hipoteką czy też służebnością osobistą. Przekazanie nieruchomości musi zostać zatwierdzone przed notariuszem w formie aktu notarialnego.
 
 
Wymagane dokumenty:
 
- oświadczenie o nieodpłatnym przekazaniu działki pod drogę gminną,
- dokument poświadczający prawo własności (potrzebny przy podpisywaniu aktu notarialnego).
 
 
Opłata:
Brak
 
1) Koszty sporządzenia aktu notarialnego poniesie Gmina Łomianki.
2) Koszty sporządzenia podziału nieruchomości pod wydzielenie pasa drogowego poniesie Gmina ( jeśli jest potrzeba podziału).
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:

1. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115

2. Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 71, pok. 23

 
 
Termin załatwienia sprawy:
 
Gmina Łomianki podejmie kroki zmierzające do uzgodnienia daty podpisania aktu notarialnego w terminie około 120 dni od dnia złożenia kompletnego oświadczenia o nieodpłatnym przekazaniu działki pod drogę (przez wszystkich współwłaścicieli). W razie wystąpienia niezgodności w księdze wieczystej, termin na podpisanie aktu notarialnego zostanie ustalony indywidualnie.
 
Jednostka odpowiedzialna:
 
Wydział Geodezji
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pok. 8
tel. (22) 888 9854 i (22) 888 9855
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.)  
 

Metadane

Data publikacji : 11.07.2019
Data modyfikacji : 10.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry