BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydanie zaświadczenia o podjęciu uchwały o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji

Wydanie zaświadczenia o podjęciu uchwały o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji
 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    Wydanie zaświadczenia o podjęciu uchwały o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji  (we wniosku należy podać aktualne numery ewidencyjne działek objętych wnioskiem)
2.    W wypadku nieznajomości oznaczenia obrębu ewidencyjnego do wniosku należy dołączyć mapę umożliwiającą identyfikację działki lub kopię  wypisu z ewidencji gruntów

OPŁATA:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł

Sposób płatności:

  1. Na miejscu – kartą płatniczą
  2. Na konto bankowe  63 8009 0007 0000 1658 2001 0001 z dopiskiem: opłata  za zaświadczenie
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115 (punkt podawczy przy wejściu)
2. Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 71, pok. nr 8 (Sekretariat)
 

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:
Niezwłocznie, nie dłużej niż 7 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pokój nr 14
tel. (22) 76-86-233, 76-86-234


PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 poz. 977 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 poz. 2111 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 z późniejszymi zmianami)

Metadane

Data publikacji : 17.03.2022
Data modyfikacji : 08.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry