BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy lub obiektu

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zawierający:
- lokalizację ustawienia reklamy/obiektu (nazwa ulicy)
- proponowany termin ustawienia reklamy/obiektu, 
- rysunek z projektem reklamy, wymiarami, treścią i kolorystyką/wymiary rzutu poziomego obiektu;
- schemat mocowania reklamy w terenie/opis ustawienia obiektu w terenie
- dane adresowe i telefon właściciela reklamy/obiektu
2. Załączniki
a. Załącznik graficzny reklamy
b. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy/obiektu

Opłata:
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opisu, wypisu lub kopii) z chwilą złożenia do organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Za zajęcie pasa drogowego zostanie naliczona opłata zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z dnia 30 stycznia 2013 r.)
Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8 lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy
Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001    
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Łomianek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki, ul. Warszawska 71, pok. nr 1, 20
tel. (0-22) 768-62-30, (0-22) 768-62-32, (0-22) 768-62-31

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z dnia 30 stycznia 2013 r.)
Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XV/85/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których gmina jest zarządcą.
 

Metadane

Data publikacji : 05.09.2005
Data modyfikacji : 24.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Andrusiak
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry