BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Sekretarz Gminy Łomianki - Artur Gajowniczek

 

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych:

2002–2003 Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, kierunek: Kontrola wewnętrzna i audyt w administracji publicznej;

2014–2015 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; kierunek: Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych;

2020–2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; kierunek: Zarządzanie Jakością Powietrza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Inna działalność, w tym społeczna:

Ławnik w Sądzie Rejonowym, Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Biegły sądowy w Sądzie Okręgowym w Siedlcach.

Nauczyciel mianowany w szkole policealnej.

Prowadzenie zajęć ze studentami w Wyższej Szkole Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki oraz Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym.

Trener oraz ekspert w projektach realizowanych z Funduszy Unijnych.

Związany z samorządem terytorialnym od ponad 20 lat.

 

 

Metadane

Data publikacji : 03.01.2011
Data modyfikacji : 16.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry