BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/burmistrz/raport-o-stanie-gminy/12154,Raport-o-stanie-gminy-za-rok-2021.html
2023-06-09, 23:29

Raport o stanie gminy za rok 2021

Metadane

Data publikacji : 05.08.2022
Obowiązuje od : 05.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony