BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 02-06-2024 do 16-06-2024

publikacja
132
modyfikacja
151
skasowanie
22
Data Redaktor Akcja Zmiana
14.06.2024 16:06 Agata Zakrzewska
publikacja
14.06.2024 16:02 Agata Zakrzewska
modyfikacja
Załącznik: Zmiana Zaproszenia do składania ofert z dnia 14.06.2024 r.
14.06.2024 16:02 Agata Zakrzewska
publikacja
Załącznik: Zmiana Zaproszenia do składania ofert z dnia 14.06.2024 r.
14.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: 2024
14.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: BRM.0003.39.2024 odp
Kategoria: 2024
14.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: 2024
14.06.2024 15:26 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: 2024
14.06.2024 15:26 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: BRM.0003.38.2024 odp
Kategoria: 2024
14.06.2024 15:26 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: 2024
14.06.2024 13:13 Ewelina Kalinowska
publikacja
Kategoria: 2024
14.06.2024 13:13 Agata Zakrzewska
modyfikacja
Załącznik: RKA.2110.36.2024 - wynik naboru
14.06.2024 13:13 Agata Zakrzewska
publikacja
Załącznik: RKA.2110.36.2024 - wynik naboru
14.06.2024 13:13 Agata Zakrzewska
modyfikacja
14.06.2024 13:12 Agata Zakrzewska
modyfikacja
14.06.2024 13:04 Agata Zakrzewska
publikacja
14.06.2024 13:02 Agata Zakrzewska
publikacja
14.06.2024 12:58 Agata Zakrzewska
modyfikacja
14.06.2024 12:21 Ewelina Kalinowska
publikacja
Kategoria: 2024
14.06.2024 11:28 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Dyżury Radnych
14.06.2024 11:26 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Dyżury Radnych
14.06.2024 11:25 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Dyżury Radnych
14.06.2024 11:08 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Dyżury Radnych
14.06.2024 11:04 Ewelina Kalinowska
publikacja
Kategoria: 2024
14.06.2024 11:04 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Dyżury Radnych
14.06.2024 10:39 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Zapytanie
Kategoria: 2024
14.06.2024 10:38 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
14.06.2024 10:38 Ewelina Kalinowska
publikacja
Kategoria: 2024
14.06.2024 09:32 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie Burmistrza
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu....części działki ewidencyjnej 377 14 z obrębu 0021 Łomianki Miasto - zachodnia 58
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 14 Projekt uchwały w sprawi wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.... części działki ewidencyjnej 377 14 z obrębu 0021 Łomianki Miasto - zachodnia 56
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.....części działek ewidencyjnych nr 512 6 i 512 8 z obrębu 0010 Łomianki Dolne
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu....części działki oznaczonej ewidencyjnej nr 11 z obrębu 0004 łomianki Miasto
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.....części działek ewidencyjnych nr 67 11 z obrębu 0012 Sadowa
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgpdy na zawieranie porozumień dotyczących podejmowania wspólnych działań z jednostkami samorządu.........
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 9 Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia taryf obowiązyjących przy przewozie taksówek.....
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 8 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 7 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII 155 2019....
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 6 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej....._
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 5 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 4 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki za 2023 rok.........
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:27 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:22 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:22 Magdalena Kowalska
publikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:56 Magdalena Kowalska
odpublikowanie
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:48 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
odpublikowanie
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
odpublikowanie
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
odpublikowanie
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
odpublikowanie
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:40 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie kolejnej umowy najmu.....części działki ewidencyjenej nr 377 14 z obrębu 0021 Łomianki Miasto - zachodnia 58
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:40 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:37 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:35 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:32 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:23 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
14.06.2024 07:59 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
13.06.2024 15:35 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
13.06.2024 15:30 Magdalena Kowalska
publikacja
13.06.2024 15:30 Magdalena Kowalska
publikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
13.06.2024 14:21 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Obowiązek informacyjny - dofinanoswanie kształcenia młodocianego pracownika
13.06.2024 14:21 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Obowiązek informacyjny - dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika
Dokument: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Kategoria: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
13.06.2024 12:32 Magdalena Kowalska
odpublikowanie
Załącznik: Porządek obrad
13.06.2024 12:16 Magdalena Kowalska
modyfikacja
13.06.2024 12:16 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: Protokół z posiedzenia komisji z dnia 12.06.24 wraz z załącznikiem
13.06.2024 12:16 Magdalena Kowalska
modyfikacja
13.06.2024 12:15 Magdalena Kowalska
modyfikacja
13.06.2024 10:36 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Odpoowiedź
Kategoria: 2024
13.06.2024 10:36 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: BRM.0003.37.2024 odpoowiedź
Kategoria: 2024
13.06.2024 10:35 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
13.06.2024 10:34 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
13.06.2024 10:34 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: 2024
13.06.2024 10:33 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: BRM.0003.36.2024. odpowiedź
Kategoria: 2024
13.06.2024 10:33 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
13.06.2024 10:22 Marta Nowicka
modyfikacja
13.06.2024 10:21 Marta Nowicka
modyfikacja
13.06.2024 09:54 Marta Nowicka
publikacja
Kategoria: 2024
13.06.2024 09:40 Marta Nowicka
publikacja
Kategoria: 2024
13.06.2024 09:36 Marta Nowicka
publikacja
Kategoria: 2024
12.06.2024 16:05 Mikołaj Bolmowski
publikacja
12.06.2024 13:53 Agata Zakrzewska
modyfikacja
Załącznik: IV Posiedzenie Rady Młodzieżowej
12.06.2024 13:53 Agata Zakrzewska
publikacja
Załącznik: IV Posiedzenie Rady Młodzieżowej
12.06.2024 10:04 Mikołaj Bolmowski
publikacja
Załącznik: RKA.2110.34.2024-wynik naboru
12.06.2024 08:38 Mikołaj Bolmowski
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie majątkowe za 2023 r.
Kategoria: Burmistrz
12.06.2024 08:38 Mikołaj Bolmowski
publikacja
Załącznik: Oświadczenie majątkowe za 2023 r
Kategoria: Burmistrz
11.06.2024 13:01 Ewelina Kalinowska
publikacja
Kategoria: 2024
11.06.2024 08:46 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: 2024
11.06.2024 08:45 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
11.06.2024 08:10 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: RKA.2110.37.2024-wynik naboru
11.06.2024 08:10 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: RKA.2110.37.2024 - wynik naboru
Dokument: Nabór na stanowisko strażnicze w Straży Miejskiej w Łomiankach
Kategoria: Urząd Miejski w Łomiankach
11.06.2024 08:09 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RKA.2110.37.2024-wynik naboru_
10.06.2024 18:00 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: RKA.2110.37.2024 - wynik naboru
10.06.2024 18:00 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RKA.2110.37.2024 Wynik naboru
10.06.2024 17:36 Agata Zakrzewska
modyfikacja
Załącznik: Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
10.06.2024 17:36 Agata Zakrzewska
modyfikacja
07.06.2024 15:56 Paulina Markowska
modyfikacja
Załącznik: Zmiana Zaproszenia do składania ofert z dnia 31.05.2024 r.
07.06.2024 15:56 Paulina Markowska
publikacja
Załącznik: DOC_06-07-45-7592
07.06.2024 15:47 Marta Nowicka
publikacja
07.06.2024 15:40 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
07.06.2024 15:34 Ewelina Kalinowska
publikacja
Kategoria: 2024
07.06.2024 15:31 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Zapytanie
Kategoria: 2024
07.06.2024 15:31 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Interpelacja
Kategoria: 2024
07.06.2024 15:30 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: BRM.0003.43.2024
Kategoria: 2024
07.06.2024 15:30 Ewelina Kalinowska
skasowanie
Załącznik: Interpelacja
Dokument: BRM.0003.43.2024 - w sprawie zniszczonej latarni w Al. Chopina.
Kategoria: 2024
07.06.2024 15:29 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
07.06.2024 15:28 Ewelina Kalinowska
publikacja
Kategoria: 2024
07.06.2024 15:25 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
07.06.2024 15:24 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
07.06.2024 14:57 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Sprostowanie do oświadczenia majątkowego za rok 2023
Dokument: Nowicki Piotr
07.06.2024 14:56 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: sprostowanie do oświadczenia majątkowego za rok 2023
Dokument: Nowicki Piotr
07.06.2024 14:54 Marta Nowicka
publikacja
Kategoria: 2024
07.06.2024 14:51 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Uzasadnienie
Kategoria: 2024
07.06.2024 14:51 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Załącznik Nr 3 - Doch.i wyd.związ.z real.zad.z zakr.adm.rząd.i innych zad.zlec.j.s.t. odr.ust.- rok 2024
Kategoria: 2024
07.06.2024 14:51 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok
Kategoria: 2024
07.06.2024 14:51 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok
Kategoria: 2024
07.06.2024 14:51 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie Nr WAO.0050.108.2024
Kategoria: 2024
07.06.2024 14:50 Marta Nowicka
modyfikacja
Kategoria: 2024
07.06.2024 14:49 Marta Nowicka
publikacja
Kategoria: 2024
07.06.2024 14:39 Marta Nowicka
publikacja
Kategoria: 2024
07.06.2024 13:43 Paulina Markowska
modyfikacja
Załącznik: klimatyzatory SP DzL - rzut
07.06.2024 13:42 Paulina Markowska
publikacja
Załącznik: klimatyzatory SP DzL - rzut
07.06.2024 13:40 Paulina Markowska
publikacja
07.06.2024 13:40 Paulina Markowska
publikacja
Kategoria: 2024
07.06.2024 09:22 Magdalena Kowalska
publikacja
Kategoria: 2024
06.06.2024 15:49 Paulina Markowska
publikacja
Załącznik: RKA.2110.35.2024-wynik naboru
06.06.2024 15:39 Marta Nowicka
modyfikacja
06.06.2024 14:22 Paulina Markowska
modyfikacja
Załącznik: Rozkład jazdy linii 3 w dniu wyborów 09.06.2024
06.06.2024 14:22 Paulina Markowska
modyfikacja
Załącznik: Rozkład jazdy linii 2 w dniu wyborów 09.06.2024
06.06.2024 14:22 Paulina Markowska
modyfikacja
Załącznik: Rozkład jazdy linii 1 w dniu wyborów 09.06.2024
06.06.2024 14:21 Paulina Markowska
publikacja
Załącznik: Rozkład 3 wybory 09.06.2024
06.06.2024 14:21 Paulina Markowska
publikacja
Załącznik: Rozkład 2 wybory 09.06.2024
06.06.2024 14:21 Paulina Markowska
publikacja
Załącznik: Rozkład 1 wybory 09.06.2024
06.06.2024 11:51 Magdalena Kowalska
modyfikacja
06.06.2024 11:49 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: Porządek posiedzenia 12.06
06.06.2024 11:49 Magdalena Kowalska
modyfikacja
06.06.2024 09:39 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: 2024
06.06.2024 09:39 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: BRM.0003.35.2024 - odp
Kategoria: 2024
06.06.2024 09:39 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
06.06.2024 08:43 Paulina Markowska
modyfikacja
Załącznik: Postanowienie nr 2665/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w gminie Łomianki
06.06.2024 08:43 Paulina Markowska
publikacja
Załącznik: 2665-24 zmiana ObKW 13 Łomianki
05.06.2024 15:45 Paulina Markowska
modyfikacja
Załącznik: Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Łomianki dla przeprowadzenia Wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
05.06.2024 15:43 Paulina Markowska
publikacja
Załącznik: Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Łomianki dla przeprowadzenia Wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
05.06.2024 15:07 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 15:06 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 Wniosek_o_duplikat_decyzji_podzialowej
05.06.2024 15:06 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 Wniosek_o_duplikat_decyzji_podzialowej
05.06.2024 15:05 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 15:05 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o duplikat decyzji podziałowej
05.06.2024 15:04 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o duplikat decyzji podziałowej
05.06.2024 15:04 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 Wniosek_o_duplikat_decyzji_podzialowej
05.06.2024 15:04 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 Wniosek_o_duplikat_decyzji_podzialowej
05.06.2024 15:04 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Wniosek o duplikat decyzji podzialowej
Dokument: Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
Kategoria: Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
05.06.2024 15:02 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 15:02 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o duplikat decyzji podziałowej
05.06.2024 15:02 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o duplikat decyzji podziałowej
05.06.2024 15:02 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 Wniosek_o_duplikat_decyzji_podzialowej
05.06.2024 15:01 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 Wniosek_o_duplikat_decyzji_podzialowej
05.06.2024 15:01 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Wniosek o duplikat decyzji podzialowej
Dokument: Podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne i leśne
Kategoria: Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
05.06.2024 15:00 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 15:00 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o duplikat decyzji podziałowej
05.06.2024 14:59 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o duplikat decyzji podziałowej
05.06.2024 14:59 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 Wniosek_o_duplikat_decyzji_podzialowej
05.06.2024 14:59 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 Wniosek_o_duplikat_decyzji_podzialowej
05.06.2024 14:59 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Wniosek o duplikat decyzji podzialowej
Dokument: Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego
Kategoria: Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
05.06.2024 14:54 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 14:53 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 14:52 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.6 1a_Wniosek_o_odszkodowanie_za_dzialki_przejete_pod_drogi_gminne
05.06.2024 14:50 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o odszkodowanie za działki przejęte pod drogi gminne
05.06.2024 14:50 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.6 1a_Wniosek_o_odszkodowanie_za_dzialki_przejete_pod_drogi_gminne
05.06.2024 14:49 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Wniosek o odszkodowanie za działki przejęte pod drogi gminne
Dokument: Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
Kategoria: Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
05.06.2024 14:48 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o odszkodowanie za działki przejęte pod drogi gminne
05.06.2024 14:47 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o odszkodowanie za działki przejęte pod drogi gminne
05.06.2024 14:46 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.6 1a_Wniosek_o_odszkodowanie_za_dzialki_przejete_pod_drogi_gminne
05.06.2024 14:46 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 1a_Wniosek_o_odszkodowanie_za_dzialki_przejete_pod_drogi_gminne
05.06.2024 14:46 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Wniosek_o_odszkodowanie_za_dzialki_przejete_pod_drogi_gminne
Dokument: Odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne gminne
Kategoria: Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
05.06.2024 14:46 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Wniosek_o_odszkodowanie_za_dzialki_przejete_pod_drogi_gminne
Dokument: Odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne gminne
Kategoria: Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
05.06.2024 14:46 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 14:44 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 14:44 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 14:43 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 5_a_wniosek_o_wydanie_decyzji_o_mozliwosci_podzialu_zgodnie_z_mpzp(1)
05.06.2024 14:42 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie decyzji o możliwości podziału zgodnie z mpzp
05.06.2024 14:41 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 5_a_wniosek_o_wydanie_decyzji_o_mozliwosci_podzialu_zgodnie_z_mpzp(1)
05.06.2024 14:41 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Wniosek o wydanie decyzji o możliwości podziału zgodnie z mpzp
Dokument: Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
Kategoria: Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
05.06.2024 14:40 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 14:37 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 14:36 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 14:29 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 6_b_wniosek_o_wydanie_postanowienia_o_mozliwosci_podzialu
05.06.2024 14:29 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 6_a_wniosek_o_wydanie_decyzji_o_mozliwosci_podzialu(1)
05.06.2024 14:20 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie postanowienia o możliwości podziału
05.06.2024 14:19 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie decyzji o możliwości podziału
05.06.2024 14:18 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 6_b_wniosek_o_wydanie_postanowienia_o_mozliwosci_podzialu
05.06.2024 14:18 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 6_a_wniosek_o_wydanie_decyzji_o_mozliwosci_podzialu(1)
05.06.2024 14:17 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Wniosek o wydanie postanowienia o możliwości podziału
Dokument: Podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne i leśne
Kategoria: Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
05.06.2024 14:17 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Wniosek o wydanie decyzji o możliwości podziału
Dokument: Podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne i leśne
Kategoria: Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
05.06.2024 14:12 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 14:12 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 14:11 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 7_a_wniosek_o_wydanie_decyzji_o_mozliwosci_podzialu_art_95
05.06.2024 14:09 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 14:09 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie decyzji o możliwości podziału art.95
05.06.2024 14:08 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 7_a_wniosek_o_wydanie_decyzji_o_mozliwosci_podzialu_art_95
05.06.2024 14:07 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Wniosek o wydanie decyzji o możliwości podziału art.95
Dokument: Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego
Kategoria: Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
05.06.2024 13:58 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 13:58 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_numerze_porzadkowym
05.06.2024 13:57 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 13:56 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_numerze_porzadkowym
05.06.2024 13:56 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 Wniosek_o_ustalenie_numeru_porzadkowego
05.06.2024 13:54 Marta Nowicka
skasowanie
Dokument: WNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA
Kategoria: Biuro Obsługi Mieszkańca
05.06.2024 13:53 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
05.06.2024 13:52 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
05.06.2024 13:52 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
05.06.2024 13:51 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
05.06.2024 13:51 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_numerze_porzadkowym
05.06.2024 13:51 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_numerze_porzadkowym
05.06.2024 13:50 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 Wniosek_o_ustalenie_numeru_porzadkowego
05.06.2024 13:50 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 Wniosek_o_ustalenie_numeru_porzadkowego
05.06.2024 13:49 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Wniosek_ustalenie_numeru_nowy_wzor
Dokument: Oznaczanie numerami porządkowymi nieruchomości
Kategoria: Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
05.06.2024 13:49 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Wniosek_ustalenie_numeru_nowy_wzor
Dokument: Oznaczanie numerami porządkowymi nieruchomości
Kategoria: Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
05.06.2024 13:49 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
Dokument: Oznaczanie numerami porządkowymi nieruchomości
Kategoria: Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
05.06.2024 13:49 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
Dokument: Oznaczanie numerami porządkowymi nieruchomości
Kategoria: Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
05.06.2024 13:49 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 13:48 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 13:44 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 13:43 Marta Nowicka
modyfikacja
05.06.2024 13:42 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 05.06 Oswiadczenie_o_nieodplatnym_przekazaniu_gruntow
05.06.2024 13:38 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o nieodpłatnym przekazaniu gruntow
05.06.2024 13:37 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Oświadczenie o nieodpłatnym przekazaniu gruntów
Dokument: Nieodpłatne przekazanie działki pod drogę gminną
Kategoria: Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
05.06.2024 13:37 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Oswiadczenie_o_nieodplatnym_przekazaniu_gruntow
05.06.2024 13:10 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
05.06.2024 13:10 Ewelina Kalinowska
publikacja
05.06.2024 12:47 Ewelina Kalinowska
publikacja
05.06.2024 12:40 Ewelina Kalinowska
publikacja
05.06.2024 12:16 Ewelina Kalinowska
publikacja
05.06.2024 12:02 Ewelina Kalinowska
publikacja
05.06.2024 11:53 Ewelina Kalinowska
publikacja
05.06.2024 11:08 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
05.06.2024 10:56 Ewelina Kalinowska
publikacja
05.06.2024 10:41 Ewelina Kalinowska
publikacja
04.06.2024 11:41 Paulina Markowska
modyfikacja
Załącznik: Postanowienie nr 2595/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Łomianki
04.06.2024 11:40 Paulina Markowska
publikacja
Załącznik: 2595-24 zmiana ObKW 7 Łomianki
04.06.2024 11:40 Paulina Markowska
modyfikacja
Załącznik: Postanowienie nr 2484/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w gminie Łomianki
04.06.2024 11:22 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Zapytanie
Kategoria: 2024
04.06.2024 11:21 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
04.06.2024 11:21 Ewelina Kalinowska
publikacja
Kategoria: 2024
04.06.2024 11:15 Marta Nowicka
modyfikacja
04.06.2024 11:15 Marta Nowicka
modyfikacja
04.06.2024 11:11 Ewelina Kalinowska
publikacja
Kategoria: 2024
04.06.2024 10:48 Marta Nowicka
modyfikacja
04.06.2024 10:43 Marta Nowicka
modyfikacja
04.06.2024 10:41 Marta Nowicka
modyfikacja
04.06.2024 10:38 Marta Nowicka
modyfikacja
04.06.2024 09:36 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: 2024
04.06.2024 09:35 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: BRM.0003.34.2024 (2)
Kategoria: 2024
04.06.2024 09:34 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
04.06.2024 09:32 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: 2024
04.06.2024 09:31 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: BRM.0003.33.2024 odpowiedź
Kategoria: 2024
04.06.2024 09:30 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
03.06.2024 16:27 Paulina Markowska
publikacja
Załącznik: wynik naboru
03.06.2024 15:36 Paulina Markowska
publikacja
03.06.2024 14:00 Paulina Markowska
publikacja
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:39 Marta Nowicka
modyfikacja
03.06.2024 13:36 Paulina Markowska
publikacja
03.06.2024 13:30 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: wyniki głosowania II 13 2024
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:29 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:29 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: wyniki głosowania II 12 2024
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:29 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:28 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: wyniki głosowania II 11 2024
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:28 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:28 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: wyniki głosowania II 10 2024
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:28 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:27 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: wyniki głosowania II 9 2024
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:27 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:27 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: wyniki głosowania II 8 2024
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:27 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:26 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: wyniki głosowania II 7 2024
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:26 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:26 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: wyniki głosowania II 6 2024
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:26 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:25 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: wyniki głosowania II 5 2024
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:25 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:24 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: wyniki głosowania II 4 2024
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:24 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:23 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: wyniki głosowania II 3 2024
Kategoria: 2024
03.06.2024 13:23 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
03.06.2024 12:33 Marta Nowicka
modyfikacja
03.06.2024 11:56 Marta Nowicka
modyfikacja
03.06.2024 11:55 Marta Nowicka
odpublikowanie
03.06.2024 11:51 Marta Nowicka
publikacja
03.06.2024 11:47 Marta Nowicka
modyfikacja
03.06.2024 11:42 Marta Nowicka
publikacja
Dokument: Referat Prawny
03.06.2024 11:38 Marta Nowicka
modyfikacja
03.06.2024 11:35 Marta Nowicka
modyfikacja
03.06.2024 11:34 Marta Nowicka
modyfikacja
03.06.2024 11:33 Marta Nowicka
modyfikacja
03.06.2024 11:31 Marta Nowicka
modyfikacja
03.06.2024 11:26 Marta Nowicka
publikacja
03.06.2024 11:17 Marta Nowicka
publikacja
03.06.2024 11:11 Marta Nowicka
odpublikowanie
03.06.2024 11:10 Marta Nowicka
odpublikowanie
03.06.2024 11:10 Marta Nowicka
odpublikowanie
03.06.2024 11:09 Marta Nowicka
publikacja
03.06.2024 11:05 Marta Nowicka
odpublikowanie
03.06.2024 11:00 Marta Nowicka
modyfikacja
03.06.2024 10:58 Marta Nowicka
modyfikacja
03.06.2024 10:57 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: II 12 2024
Kategoria: 2024
03.06.2024 10:55 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: II 13 2024
Kategoria: 2024
03.06.2024 10:54 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: Uchw.12 WPF.27.05
Kategoria: 2024
03.06.2024 10:53 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
03.06.2024 10:52 Ewelina Kalinowska
skasowanie
Załącznik: Uchw.12 WPF.27.05
Dokument: Uchwała Nr II / 12 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2024-2034
Kategoria: 2024
03.06.2024 10:52 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: Uchw.12 WPF.27.05
Kategoria: 2024
03.06.2024 10:52 Ewelina Kalinowska
skasowanie
Załącznik: Uchw.12 WPF.27.05
Dokument: Uchwała Nr II / 12 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2024-2034
Kategoria: 2024
03.06.2024 10:51 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
do góry