BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 10-06-2024 do 24-06-2024

publikacja
130
modyfikacja
123
skasowanie
39
Data Redaktor Akcja Zmiana
21.06.2024 12:43 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:42 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:42 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:41 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:40 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:40 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: BRM.0003.43
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:40 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:39 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:39 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: BRM.0003.44
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:39 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:38 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Załącznik 3
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:38 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Załącznik 2
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:37 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Załącznik 1
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:37 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:37 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: WGP - mpzp obszaru południowej części sołectwa
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:37 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: WGP - mpzp „Dziekanów Polski Północny-Zachód”
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:37 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: zał. ZWiK
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:37 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: BRM.0003.45.2024 odpowiedź
Kategoria: 2024
21.06.2024 12:36 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
21.06.2024 11:19 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
21.06.2024 11:19 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie majątkowe za rok 2023
21.06.2024 11:18 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: Pszczółkowska
21.06.2024 11:15 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
21.06.2024 11:15 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
21.06.2024 11:13 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
21.06.2024 11:12 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
21.06.2024 11:09 Ewelina Kalinowska
skasowanie
Załącznik: DOC_06-21-14-29524
Dokument: Pszczółkowska Maria Jolanta
Kategoria: Oświadczenia radni VIII kadencja
21.06.2024 11:08 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: DOC_06-21-14-29524
21.06.2024 11:01 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
21.06.2024 10:30 Magdalena Kowalska
modyfikacja
21.06.2024 10:29 Magdalena Kowalska
modyfikacja
21.06.2024 10:27 Magdalena Kowalska
modyfikacja
21.06.2024 10:27 Magdalena Kowalska
publikacja
21.06.2024 09:38 Marta Nowicka
publikacja
21.06.2024 08:02 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RKA.2110.39.2024-wynik naboru
21.06.2024 08:01 Marta Nowicka
modyfikacja
21.06.2024 08:00 Marta Nowicka
modyfikacja
21.06.2024 08:00 Marta Nowicka
modyfikacja
21.06.2024 08:00 Marta Nowicka
publikacja
21.06.2024 07:57 Marta Nowicka
publikacja
21.06.2024 07:56 Marta Nowicka
modyfikacja
21.06.2024 07:55 Marta Nowicka
publikacja
21.06.2024 07:54 Marta Nowicka
odpublikowanie
21.06.2024 07:53 Marta Nowicka
publikacja
20.06.2024 13:53 Magdalena Kowalska
modyfikacja
20.06.2024 13:52 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: Porządek posiedzenia 26.06
20.06.2024 13:52 Magdalena Kowalska
modyfikacja
20.06.2024 11:24 Magdalena Kowalska
modyfikacja
20.06.2024 11:24 Magdalena Kowalska
modyfikacja
20.06.2024 11:24 Magdalena Kowalska
modyfikacja
20.06.2024 11:23 Magdalena Kowalska
modyfikacja
20.06.2024 11:21 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: Porządek posiedzenia 25.06.2024
20.06.2024 11:21 Magdalena Kowalska
modyfikacja
20.06.2024 08:28 Magdalena Kowalska
modyfikacja
19.06.2024 15:39 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Sprostowanie do oświadczenia majątkowego za rok 2023
19.06.2024 15:38 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: sprostowanie do oświadczenia majątkowego za rok 2023
19.06.2024 15:29 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: 2024
19.06.2024 15:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: BRM.0003.42.2024 odp
Kategoria: 2024
19.06.2024 15:29 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: 2024
19.06.2024 13:35 Marta Nowicka
publikacja
19.06.2024 13:31 Marta Nowicka
publikacja
19.06.2024 13:29 Magdalena Kowalska
modyfikacja
19.06.2024 13:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: Porządek posiedzenia Komisji PiZP w dniu 24.06
19.06.2024 13:28 Magdalena Kowalska
modyfikacja
19.06.2024 13:24 Marta Nowicka
publikacja
19.06.2024 13:18 Marta Nowicka
modyfikacja
19.06.2024 13:17 Marta Nowicka
publikacja
19.06.2024 10:29 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Klauzula informacyjna - debata publiczna o stanie gminy
19.06.2024 09:06 Magdalena Kowalska
modyfikacja
19.06.2024 09:06 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: Porządek posiedzenia Komisji 20.06
19.06.2024 09:06 Magdalena Kowalska
modyfikacja
19.06.2024 09:05 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: Porządek posiedzenia Komisji 20.06
Dokument: Komisja Bezpieczeństwa
Kategoria: Komisja Bezpieczeństwa
19.06.2024 09:05 Magdalena Kowalska
modyfikacja
19.06.2024 09:03 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: Porządek posiedzenia Komisji 20.06
19.06.2024 09:03 Magdalena Kowalska
modyfikacja
19.06.2024 09:02 Magdalena Kowalska
modyfikacja
19.06.2024 09:01 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: Porządek posiedzenia Komisji 20.06
19.06.2024 09:01 Magdalena Kowalska
modyfikacja
18.06.2024 15:41 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: 19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.....części działek ewidencyjnych nr 512 6 i 512 8 z obrębu 0010 Łomianki Dolne
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:41 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: 18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu....części działki oznaczonej ewidencyjnej nr 11 z obrębu 0004 łomianki Miasto
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:41 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: 17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.....części działek ewidencyjnych nr 67 11 z obrębu 0012 Sadowa
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:41 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: 16 Projekt uchwały w spawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi......na terenie Gminy Łomianki na 2024 rok_
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:41 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: 15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgpdy na zawieranie porozumień dotyczących podejmowania wspólnych działań z jednostkami samorządu.........
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:41 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: 14 Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia taryf obowiązyjących przy przewozie taksówek.....
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:40 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: 13 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej .....w Sadowej
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:40 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: 12 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:40 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: 11 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII 155 2019....
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:40 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: 10 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:39 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:37 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 10 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:37 Magdalena Kowalska
odpublikowanie
Załącznik: 10 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:37 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 10 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:37 Magdalena Kowalska
odpublikowanie
Załącznik: 10 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:37 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:36 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:31 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie Burmistrza
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:31 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 24 Projekt uchwały w sprawie MPZP obszaru działki nr 759 16 w Dziekanowie Polskim - obręb ew. nr 143205 5.0005
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:31 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 23 Projekt... w sprawie mpzp..w Łomiank
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:31 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 22 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Łomianki
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:31 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu....części działki ewidencyjnej 377 14 z obrębu 0021-zachodnia 58
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:31 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.... części działki ewidencyjnej 377 14 z obrębu 0021 - zachodnia 56
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:29 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 2PKXCQ~F
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:29 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 22C54U~2
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:29 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 22 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Łomianki
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:29 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 23 Projekt... w sprawie mpzp..w Łomiank
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:29 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 24 Projekt uchwały w sprawie MPZP obszaru działki nr 759 16 w Dziekanowie Polskim - obręb ew. nr 143205 5.0005
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:29 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: Sprawozdanie Burmistrza
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie Burmistrza
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 24 Projekt uchwały w sprawie MPZP obszaru działki nr 759 16 w Dziekanowie Polskim - obręb ew. nr 143205 5.0005
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 23 Projekt... w sprawie mpzp..w Łomiank
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 22 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Łomianki
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 22C54U~2
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 2PKXCQ~F
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.....części działek ewidencyjnych nr 512 6 i 512 8 z obrębu 0010 Łomianki Dolne
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu....części działki oznaczonej ewidencyjnej nr 11 z obrębu 0004 łomianki Miasto
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.....części działek ewidencyjnych nr 67 11 z obrębu 0012 Sadowa
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 16 Projekt uchwały w spawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi......na terenie Gminy Łomianki na 2024 rok_
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgpdy na zawieranie porozumień dotyczących podejmowania wspólnych działań z jednostkami samorządu.........
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 14 Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia taryf obowiązyjących przy przewozie taksówek.....
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 13 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej .....w Sadowej
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 12 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 11 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII 155 2019....
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 10 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:20 Magdalena Kowalska
modyfikacja
18.06.2024 15:19 Magdalena Kowalska
modyfikacja
18.06.2024 15:17 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: Wniosek B o wprowadzenie do porządku obrad 18.06.2024 - skan
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: IX Kadencja (2024-2029)
18.06.2024 15:17 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: Pobrad obrad 18.06.2024
18.06.2024 15:17 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: Wniosek B o wprowadzenie do porządku obrad 18.06.2024 - skan
18.06.2024 15:16 Magdalena Kowalska
modyfikacja
18.06.2024 15:09 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 23 Projekt... w sprawie mpzp..w Łomiank
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:09 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 22 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Łomianki
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:09 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą..... działki ew. nr 377/14 z obrębu 0021 Łomianki Miasto.(zachodnia 58)
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:08 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą..... działki ew. nr 377/14 z obrębu 0021 Łomianki Miasto.(zachodnia 56)
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:08 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.....części działek ewidencyjnych nr 512 6 i 512 8 z obrębu 0010 Łomianki Dolne
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:08 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu....części działki oznaczonej ewidencyjnej nr 11 z obrębu 0004 łomianki Miasto
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:08 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.....części działek ewidencyjnych nr 67 11 z obrębu 0012 Sadowa
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:08 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 16 Projekt uchwały w spawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi......na terenie Gminy Łomianki na 2024 rok_
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:08 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgpdy na zawieranie porozumień dotyczących podejmowania wspólnych działań z jednostkami samorządu.........
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:08 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 14 Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia taryf obowiązyjących przy przewozie taksówek.....
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:08 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 13 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej .....w Sadowej
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:07 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 12 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:07 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 11 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII 155 2019....
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:07 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:06 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: 21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą..... działki ew. nr 377/14 z obrębu 0021 Łomianki Miasto.(zachodnia 58)
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:05 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: 20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą..... działki ew. nr 377/14 z obrębu 0021 Łomianki Miasto.(zachodnia 56)
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:03 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 23 Projekt... w sprawie mpzp..w Łomiank
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 22 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Łomianki
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 22C54U~2
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 2PKXCQ~F
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.....części działek ewidencyjnych nr 512 6 i 512 8 z obrębu 0010 Łomianki Dolne
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu....części działki oznaczonej ewidencyjnej nr 11 z obrębu 0004 łomianki Miasto
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.....części działek ewidencyjnych nr 67 11 z obrębu 0012 Sadowa
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 16 Projekt uchwały w spawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi......na terenie Gminy Łomianki na 2024 rok_
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgpdy na zawieranie porozumień dotyczących podejmowania wspólnych działań z jednostkami samorządu.........
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 14 Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia taryf obowiązyjących przy przewozie taksówek.....
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 13 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej .....w Sadowej
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 12 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 11 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII 155 2019....
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 9 Projekt uchwały w sprawie emisji obligaci komunalnych Gminy Łomianki
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 8 Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2024
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łomianki na lata 2024 - 2034
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 6 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej....._
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 5 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 4 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki za 2023 rok.........
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 15:00 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 14:59 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 14:57 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: Sprawozdanie Burmistrza
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 14:57 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu....części działki ewidencyjnej 377 14 z obrębu 0021 Łomianki Miasto - zachodnia 58
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 14:57 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 14 Projekt uchwały w sprawi wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.... części działki ewidencyjnej 377 14 z obrębu 0021 Łomianki Miasto - zachodnia 56
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 14:57 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.....części działek ewidencyjnych nr 512 6 i 512 8 z obrębu 0010 Łomianki Dolne
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 14:57 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu....części działki oznaczonej ewidencyjnej nr 11 z obrębu 0004 łomianki Miasto
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 14:57 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.....części działek ewidencyjnych nr 67 11 z obrębu 0012 Sadowa
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 14:57 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgpdy na zawieranie porozumień dotyczących podejmowania wspólnych działań z jednostkami samorządu.........
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 14:57 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 9 Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia taryf obowiązyjących przy przewozie taksówek.....
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 14:56 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 8 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 14:56 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 7 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII 155 2019....
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 14:56 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 6 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej....._
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 14:56 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 5 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 14:56 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 4 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki za 2023 rok.........
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 14:56 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 14:56 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
18.06.2024 13:33 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Załącznik
Kategoria: 2024
18.06.2024 13:33 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: umowa skan
Kategoria: 2024
18.06.2024 13:33 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: 2024
18.06.2024 13:32 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
18.06.2024 11:56 Marta Nowicka
modyfikacja
18.06.2024 11:03 Marta Nowicka
modyfikacja
18.06.2024 10:59 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 14
17.06.2024 17:29 Marta Nowicka
publikacja
17.06.2024 14:56 Marta Nowicka
publikacja
17.06.2024 14:16 Marta Nowicka
modyfikacja
17.06.2024 14:14 Marta Nowicka
publikacja
Kategoria: 2024
17.06.2024 13:00 Marta Nowicka
publikacja
17.06.2024 12:41 Marta Nowicka
publikacja
Kategoria: 2024
17.06.2024 12:39 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr WAO.0050.117.2024
Kategoria: 2024
17.06.2024 12:39 Marta Nowicka
modyfikacja
Kategoria: 2024
17.06.2024 12:38 Marta Nowicka
publikacja
Kategoria: 2024
17.06.2024 12:32 Marta Nowicka
publikacja
Kategoria: 2024
14.06.2024 16:06 Agata Zakrzewska
publikacja
14.06.2024 16:02 Agata Zakrzewska
modyfikacja
Załącznik: Zmiana Zaproszenia do składania ofert z dnia 14.06.2024 r.
14.06.2024 16:02 Agata Zakrzewska
publikacja
Załącznik: Zmiana Zaproszenia do składania ofert z dnia 14.06.2024 r.
14.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: 2024
14.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: BRM.0003.39.2024 odp
Kategoria: 2024
14.06.2024 15:28 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: 2024
14.06.2024 15:26 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: 2024
14.06.2024 15:26 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: BRM.0003.38.2024 odp
Kategoria: 2024
14.06.2024 15:26 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: 2024
14.06.2024 13:13 Ewelina Kalinowska
publikacja
Kategoria: 2024
14.06.2024 13:13 Agata Zakrzewska
modyfikacja
Załącznik: RKA.2110.36.2024 - wynik naboru
14.06.2024 13:13 Agata Zakrzewska
publikacja
Załącznik: RKA.2110.36.2024 - wynik naboru
14.06.2024 13:13 Agata Zakrzewska
modyfikacja
14.06.2024 13:12 Agata Zakrzewska
modyfikacja
14.06.2024 13:04 Agata Zakrzewska
publikacja
14.06.2024 13:02 Agata Zakrzewska
publikacja
14.06.2024 12:58 Agata Zakrzewska
modyfikacja
14.06.2024 12:21 Ewelina Kalinowska
publikacja
Kategoria: 2024
14.06.2024 11:28 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Dyżury Radnych
14.06.2024 11:26 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Dyżury Radnych
14.06.2024 11:25 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Dyżury Radnych
14.06.2024 11:08 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Dyżury Radnych
14.06.2024 11:04 Ewelina Kalinowska
publikacja
Kategoria: 2024
14.06.2024 11:04 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Dyżury Radnych
14.06.2024 10:39 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Zapytanie
Kategoria: 2024
14.06.2024 10:38 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
14.06.2024 10:38 Ewelina Kalinowska
publikacja
Kategoria: 2024
14.06.2024 09:32 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie Burmistrza
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu....części działki ewidencyjnej 377 14 z obrębu 0021 Łomianki Miasto - zachodnia 58
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 14 Projekt uchwały w sprawi wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.... części działki ewidencyjnej 377 14 z obrębu 0021 Łomianki Miasto - zachodnia 56
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.....części działek ewidencyjnych nr 512 6 i 512 8 z obrębu 0010 Łomianki Dolne
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu....części działki oznaczonej ewidencyjnej nr 11 z obrębu 0004 łomianki Miasto
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.....części działek ewidencyjnych nr 67 11 z obrębu 0012 Sadowa
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgpdy na zawieranie porozumień dotyczących podejmowania wspólnych działań z jednostkami samorządu.........
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 9 Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia taryf obowiązyjących przy przewozie taksówek.....
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 8 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 7 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII 155 2019....
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 6 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej....._
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 5 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 4 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki za 2023 rok.........
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:29 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:27 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:22 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 09:22 Magdalena Kowalska
publikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:56 Magdalena Kowalska
odpublikowanie
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:48 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
odpublikowanie
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
odpublikowanie
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
odpublikowanie
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
odpublikowanie
Załącznik: 3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Birmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:47 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:40 Magdalena Kowalska
skasowanie
Załącznik: 15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie kolejnej umowy najmu.....części działki ewidencyjenej nr 377 14 z obrębu 0021 Łomianki Miasto - zachodnia 58
Dokument: III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:40 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:37 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:35 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:32 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
14.06.2024 08:23 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
14.06.2024 07:59 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
13.06.2024 15:35 Magdalena Kowalska
modyfikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
13.06.2024 15:30 Magdalena Kowalska
publikacja
13.06.2024 15:30 Magdalena Kowalska
publikacja
Kategoria: Projekty Uchwał
13.06.2024 14:21 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Obowiązek informacyjny - dofinanoswanie kształcenia młodocianego pracownika
13.06.2024 14:21 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Obowiązek informacyjny - dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika
Dokument: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Kategoria: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
13.06.2024 12:32 Magdalena Kowalska
odpublikowanie
Załącznik: Porządek obrad
13.06.2024 12:16 Magdalena Kowalska
modyfikacja
13.06.2024 12:16 Magdalena Kowalska
publikacja
Załącznik: Protokół z posiedzenia komisji z dnia 12.06.24 wraz z załącznikiem
13.06.2024 12:16 Magdalena Kowalska
modyfikacja
13.06.2024 12:15 Magdalena Kowalska
modyfikacja
13.06.2024 10:36 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Odpoowiedź
Kategoria: 2024
13.06.2024 10:36 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: BRM.0003.37.2024 odpoowiedź
Kategoria: 2024
13.06.2024 10:35 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
13.06.2024 10:34 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
13.06.2024 10:34 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: 2024
13.06.2024 10:33 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: BRM.0003.36.2024. odpowiedź
Kategoria: 2024
13.06.2024 10:33 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
13.06.2024 10:22 Marta Nowicka
modyfikacja
13.06.2024 10:21 Marta Nowicka
modyfikacja
13.06.2024 09:54 Marta Nowicka
publikacja
Kategoria: 2024
13.06.2024 09:40 Marta Nowicka
publikacja
Kategoria: 2024
13.06.2024 09:36 Marta Nowicka
publikacja
Kategoria: 2024
12.06.2024 16:05 Mikołaj Bolmowski
publikacja
12.06.2024 13:53 Agata Zakrzewska
modyfikacja
Załącznik: IV Posiedzenie Rady Młodzieżowej
12.06.2024 13:53 Agata Zakrzewska
publikacja
Załącznik: IV Posiedzenie Rady Młodzieżowej
12.06.2024 10:04 Mikołaj Bolmowski
publikacja
Załącznik: RKA.2110.34.2024-wynik naboru
12.06.2024 08:38 Mikołaj Bolmowski
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie majątkowe za 2023 r.
Kategoria: Burmistrz
12.06.2024 08:38 Mikołaj Bolmowski
publikacja
Załącznik: Oświadczenie majątkowe za 2023 r
Kategoria: Burmistrz
11.06.2024 13:01 Ewelina Kalinowska
publikacja
Kategoria: 2024
11.06.2024 08:46 Ewelina Kalinowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: 2024
11.06.2024 08:45 Ewelina Kalinowska
modyfikacja
Kategoria: 2024
11.06.2024 08:10 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: RKA.2110.37.2024-wynik naboru
11.06.2024 08:10 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: RKA.2110.37.2024 - wynik naboru
Dokument: Nabór na stanowisko strażnicze w Straży Miejskiej w Łomiankach
Kategoria: Urząd Miejski w Łomiankach
11.06.2024 08:09 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RKA.2110.37.2024-wynik naboru_
10.06.2024 18:00 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: RKA.2110.37.2024 - wynik naboru
10.06.2024 18:00 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RKA.2110.37.2024 Wynik naboru
10.06.2024 17:36 Agata Zakrzewska
modyfikacja
Załącznik: Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
10.06.2024 17:36 Agata Zakrzewska
modyfikacja
do góry