BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Paulina Markowska 04.05.2023
Data Redaktor Akcja Zmiana
30.04.2024 09:42 Marta Nowicka
modyfikacja
30.04.2024 09:35 Marta Nowicka
modyfikacja
30.04.2024 09:35 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: UCHWALA_3.e.-301-2024_1_akt
30.04.2024 09:35 Marta Nowicka
modyfikacja
02.04.2024 08:51 Marta Nowicka
modyfikacja
02.04.2024 08:47 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 9 Załącznik Nr 3 - Stan mienia na 31.12.2023 r
02.04.2024 08:47 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 10 Załącznik nr 3 - Zestawienie nieruchomości pozyskanych do mienia w 2023 r
02.04.2024 08:47 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 11 Załącznik nr 3 - Działki gminne, które w 2023 r. uległy likwidacji
02.04.2024 08:47 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 12 Załącznik nr 5 - Zestawienie nieruchomości gruntowych w mieniu komunaln...2023 r
02.04.2024 08:47 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 1 Zarządzenie Nr WAO.0050.71.2024
02.04.2024 08:47 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 2 Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łomianki ...tułowa
02.04.2024 08:47 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 3 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2023
02.04.2024 08:47 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 4 Sprawozdanie roczne z wyk. planu finans. sam.Instytucji Kultury-Bibliote...ułowa
02.04.2024 08:47 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 5 Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Bibli...k 2023
02.04.2024 08:47 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 6 Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centr...k 2023
02.04.2024 08:47 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 7 Informacja o stanie mienia Gminy Łomianki za rok 2023 - strona tytułowa
02.04.2024 08:47 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: 8 Załącznik Nr 3 - Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2023 r
02.04.2024 08:47 Marta Nowicka
modyfikacja
02.04.2024 08:43 Marta Nowicka
modyfikacja
02.04.2024 08:39 Marta Nowicka
modyfikacja
27.02.2024 14:36 Marta Nowicka
modyfikacja
27.02.2024 14:34 Marta Nowicka
modyfikacja
27.02.2024 14:33 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RB27S_31.12.2023 r.
27.02.2024 14:33 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RB28S_31.12.2023 r.
27.02.2024 14:33 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RB34S_IVkw.2023 r.
27.02.2024 14:33 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RBbZ_IV kw.2023 r.
27.02.2024 14:33 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RbN_IV kw. 2023 r.
27.02.2024 14:33 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RbNDS_31.12.2023 r.
27.02.2024 14:33 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RbPDP_IV kw.2023 r.
02.11.2023 08:36 Marta Nowicka
modyfikacja
02.11.2023 08:33 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Rb27S 30.09.2023
02.11.2023 08:33 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Rb28S 30.09.2023
02.11.2023 08:33 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RbN 30.09.2023
02.11.2023 08:33 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RbNDS 30.09.2023
02.11.2023 08:33 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RbZ 30.09.2023
31.07.2023 12:07 Marta Nowicka
modyfikacja
31.07.2023 12:04 Marta Nowicka
modyfikacja
31.07.2023 12:03 Marta Nowicka
modyfikacja
31.07.2023 12:02 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego_30_06_2023
31.07.2023 12:02 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RB-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego_30_06_2023
31.07.2023 12:02 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego_30_06_2023
31.07.2023 12:02 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RB-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych_30_06_2023
31.07.2023 12:02 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych_30_06_2023
31.07.2023 12:02 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RB-NDS Sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego_30_06_2023
31.07.2023 12:02 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwaracji_30_06_2023
04.05.2023 11:39 Paulina Markowska
publikacja
do góry