BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Piotr Kowalski Marta Nowicka 05.03.2024
Data Redaktor Akcja Zmiana
19.03.2024 09:52 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: WGG.6720.2.18.2024 o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki
19.03.2024 09:50 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: WGG.6720.2.18.2024 przedłużeniu terminu wyłożenia do wglądu publicznego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki oraz składania uwag
19.03.2024 09:49 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: WGG.6720.2.18.2024 Obwieszczenie o przedłużeniu
18.03.2024 15:14 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki
18.03.2024 15:13 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Prognoza OŚ_Łomianki Studium
12.03.2024 13:52 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Zał.6 rys. Polityka przestrzenna
12.03.2024 13:52 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Zał.5 rys. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej
12.03.2024 13:52 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Zał.3 rys. Zagrożenie powodziowe
12.03.2024 13:52 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Zał.2 rys. Uwarunkowania
12.03.2024 13:51 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Zał. 6 rys. Polityka przestrzenna
12.03.2024 13:50 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Zał. 5 rys. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej
12.03.2024 13:49 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Zał.4 rys. Kierunki zagospodarowania przestrzennego
12.03.2024 13:48 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Zał. 2 rys. Uwarunkowania
12.03.2024 13:48 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Zał. 3 rys. Zagrożenie powodziowe
12.03.2024 13:47 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: zał. 2 rys. Uwarunkowania
12.03.2024 13:46 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: zm_zał 2_rysunek_uwarunkowania
12.03.2024 13:46 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: zm_zał 3_rysunek_zagrozenie_powodziowe
12.03.2024 13:46 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: zm_zał 4_rysunek_kierunki
12.03.2024 13:46 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: zm_zał 5_rysunek_kierunki_infrastruktura
12.03.2024 13:46 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: zm_zał 6_rysunek_polityka_przestrzenna
12.03.2024 13:00 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Załącznik 5 Rysunek Kierunek rozwoju infrastruktury technicznej
12.03.2024 12:59 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Załącznik 4 Rysunek Kierunki zagospodarowania przestrzennego
12.03.2024 12:59 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Załącznik 3 Rysunek Zagrożenie powodziowe
12.03.2024 12:59 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Załącznik 2 Rysunek Uwarunkowania
12.03.2024 12:58 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Załącznik 6 Rysunek Polityka przestrzenna
12.03.2024 12:58 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Załącznik 4 Rysunek kierunki zagospodarowania przestrzennego
12.03.2024 12:27 Marta Nowicka
modyfikacja
12.03.2024 12:27 Marta Nowicka
modyfikacja
12.03.2024 12:25 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Załącznik 4 Rysunek kierunki
12.03.2024 12:24 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Załącznik 2 Rysunek uwarunkowania
12.03.2024 12:24 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Załącznik 5 Rysunek kierunek infrastruktura
12.03.2024 12:23 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Załącznik 3 Rysunek zagrożenie powodziowe
12.03.2024 12:23 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Załącznik 6 Rysunek polityka przestrzenna
12.03.2024 12:22 Marta Nowicka
modyfikacja
Załącznik: Załącznik 4 Rysunek_kierunki
12.03.2024 12:22 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Załącznik 5_rysunek_kierunki_infrastruktura_zm
12.03.2024 12:22 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Załącznik 2_rysunek_uwarunkowania_zm
12.03.2024 12:22 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Załącznik 4 _rysunek_kierunki_zm
12.03.2024 12:22 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Załacznik 3_rysunek_zagrozenie_powodziowe_zm
12.03.2024 12:19 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Załacznik 6_rysunek_polityka_przestrzenna_zm
12.03.2024 12:18 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Załącznik 5_rysunek_kierunki_infrastruktura_zm
Dokument: Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki
Kategoria: Ogłoszenia/Obwieszczenia
12.03.2024 12:18 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Załacznik 3_rysunek_zagrozenie_powodziowe_zm
Dokument: Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki
Kategoria: Ogłoszenia/Obwieszczenia
12.03.2024 12:18 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Załacznik 6_rysunek_polityka_przestrzenna_zm
Dokument: Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki
Kategoria: Ogłoszenia/Obwieszczenia
12.03.2024 12:17 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Załacznik 6_rysunek_polityka_przestrzenna_zm
12.03.2024 12:17 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Załacznik 3_rysunek_zagrozenie_powodziowe_zm
12.03.2024 12:17 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Załącznik 5_rysunek_kierunki_infrastruktura_zm
12.03.2024 12:10 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Załacznik 6_rysunek_polityka_przestrzenna
Dokument: Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki
Kategoria: Ogłoszenia/Obwieszczenia
12.03.2024 12:10 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Załacznik 6_rysunek_polityka_przestrzenna
12.03.2024 12:04 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Załacznik 6_rysunek_polityka_przestrzenna
Dokument: Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki
Kategoria: Ogłoszenia/Obwieszczenia
12.03.2024 12:04 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Załacznik 6_rysunek_polityka_przestrzenna
12.03.2024 12:03 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Załącznik 4 _rysunek_kierunki
Dokument: Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki
Kategoria: Ogłoszenia/Obwieszczenia
12.03.2024 12:03 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Załącznik 2_rysunek_uwarunkowania
Dokument: Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki
Kategoria: Ogłoszenia/Obwieszczenia
12.03.2024 12:03 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Załącznik 5_rysunek_kierunki_infrastruktura
Dokument: Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki
Kategoria: Ogłoszenia/Obwieszczenia
12.03.2024 12:03 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Załacznik 3_rysunek_zagrozenie_powodziowe
Dokument: Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki
Kategoria: Ogłoszenia/Obwieszczenia
12.03.2024 12:03 Marta Nowicka
skasowanie
Załącznik: Załacznik 6_rysunek_polityka_przestrzenna
Dokument: Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki
Kategoria: Ogłoszenia/Obwieszczenia
12.03.2024 12:02 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Załacznik 6_rysunek_polityka_przestrzenna
12.03.2024 12:02 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Załacznik 3_rysunek_zagrozenie_powodziowe
12.03.2024 12:02 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Załącznik 5_rysunek_kierunki_infrastruktura
12.03.2024 12:02 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Załącznik 2_rysunek_uwarunkowania
12.03.2024 12:02 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Załącznik 4 _rysunek_kierunki
12.03.2024 11:45 Marta Nowicka
modyfikacja
12.03.2024 11:44 Marta Nowicka
modyfikacja
12.03.2024 11:44 Marta Nowicka
publikacja
Załącznik: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki - ze zmianą
05.03.2024 12:34 Marta Nowicka
publikacja
do góry