BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wniosek na brak dostępności, o zapewnienie dostępności, skarga na brak zapewnienia dostępności

Wniosek na brak dostępności, o zapewnienie dostępności oraz skarga na brak zapewnienia dostępności
Klient w zakresie dostępności urzędu może:

  • poinformować o braku dostępności
  • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności
  • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
  • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności

Wnioski należy złożyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Łomiankach:

  • dostarczając je osobiście do Biura Obsługi Mieszkańca (przy ul. Warszawskiej 115)
  • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
  • wysyłając pocztą elektroniczną na adres e-mail: um@poczta.lomianki.pl

Urząd Miejski w Łomiankach realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, Urząd niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Gdy Urząd nie zapewni wnioskodawcy dostępności:
1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy)
albo
2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym)
albo
3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności, klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.
W razie pytań należy kontaktować się z Koordynatorami ds. dostępności Urzędu Miejskiego w Łomiankach.
Koordynator do spraw dostępności w zakresie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej - Paulina Łacisz, paulina.lacisz@poczta.lomianki.pl, tel. (22)
888 98 12.
Koordynator do spraw dostępności w zakresie dostępności cyfrowej – Piotr Adamkiewicz, piotr.adamkiewicz@poczta.lomianki.pl, tel. (22) 888 98 26.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Metadane

Data publikacji : 23.01.2023
Data modyfikacji : 23.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry