BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/finanse-i-mienie/budzet-gminy/2011/5663,Uchwala-Nr-Wa3622011-Skladu-Orzekajacego-Regionalnej-Izby-Obrachunkowej-w-Warsza.html
15.07.2024, 14:21

Uchwała Nr Wa.362.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Łomianki projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy fnansowej Gminy Łomianki na lata 2012-2021

Uchwała Nr Wa.362.2011

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Bożena Piotrowska

Metadane

Data publikacji : 07.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony