BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/finanse-i-mienie/budzet-gminy/2017/5758,Uchwala-Nr-Wa3622016-Skladu-Orzekajacego-Regionalnej-Izby-Obrachunkowej-w-Warsza.html
15.07.2024, 13:24

Uchwała Nr Wa.362.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łomianek projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017-2024

Uchwała Nr Wa.362.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łomianek projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017-2024 [obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Wojciech Tarnowski

Metadane

Data publikacji : 02.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony