BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/finanse-i-mienie/budzet-gminy/2022/11533,Uchwala-Nr-3c3432021-Skladu-Orzekajacego-Regionalnej-Izby-Obrachunkowej-z-dnia-1.html
2022-10-01, 01:03

Uchwała Nr 3.c./343/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Łomianki projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2022 rok

Metadane

Data publikacji : 15.12.2021
Obowiązuje od : 14.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Aszkiełowicz Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony