BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr 3.h./338/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym w formie dokumentu elektronicznego przez Burmistrza Gminy Łomianki projekcie uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2022 - 2030

Metadane

Data publikacji : 15.12.2021
Obowiązuje od : 14.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Aszkiełowicz Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry