BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr 3.h./327/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łomianek projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2023 - 2030.

Metadane

Data wytworzenia : 14.12.2022
Data publikacji : 15.12.2022
Data modyfikacji : 15.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Małkowska Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry