BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wykonanie budżetu za 2013 r.

Wykonanie budżetu  za I kwartał 2013 r.
Sprawozdanie : wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb27s
Sprawozdanie : wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb28s
Sprawozdanie : stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N
Sprawozdanie : nadwyżka/deficyt Rb-NDS
Sprawozdanie : stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Wykonanie budżetu  za I półrocze 2013 r.
Sprawozdanie : wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb-27 S
Sprawozdanie : wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb-28 S
Sprawozdanie : wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34 S[obrazek]
Sprawozdanie : stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N
Sprawozdanie : stan należności oraz wybranych aktywów finansowych zbiorczo, kwartalne Rb-N
Sprawozdanie : nadwyżka/deficyt Rb-NDS
Sprawozdanie : stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z
Sprawozdanie : stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury Rb-Z
Sprawozdanie : stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji zbiorczo, kwartalne Rb-Z

Uchwała Nr Wa.281.2013 Składu Orzekającego Regionlnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Łomianki informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomianki za pierwsze półrocze 2013 roku

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Bożenna Piotrowska

Wykonanie budżetu  za III kwartał 2013 r.
Sprawozdanie : wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb27s
Sprawozdanie : wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb28s
Sprawozdanie : stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N
Sprawozdanie : nadwyżka/deficyt Rb-NDS
Sprawozdanie : stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Wykonanie budżetu za 2013 r.
Sprawozdanie : wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb27s
Sprawozdanie : wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb28s
Sprawozdanie : stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N
Sprawozdanie : nadwyżka/deficyt Rb-NDS
Sprawozdanie : stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2013 rok[obrazek]

Metadane

Data publikacji : 24.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry