BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wykonanie budżetu za 2014 r.

Wykonanie budżetu za I kwartał 2014 r.
Sprawozdanie : wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb27s[obrazek]
Sprawozdanie : wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb28s[obrazek]
Sprawozdanie : stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N[obrazek]
Sprawozdanie : nadwyżka/deficyt Rb-NDS[obrazek]
Sprawozdanie : stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z[obrazek]


Wykonanie budżetu za II kwartał 2014 r.
Sprawozdanie : wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb27s[obrazek]
Sprawozdanie : wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb28s[obrazek]
Sprawozdanie : stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N[obrazek]
Sprawozdanie : nadwyżka/deficyt Rb-NDS[obrazek]
Sprawozdanie : stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z[obrazek]

Wykonanie budżetu za III kwartał 2014 r.

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - RB28S 30.09.2014

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - Rb 27S 30.09.2014

sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - RbN 30.09.2014

sprawozdanie o nadwyżce i deficycie - RbNDS 30.09.2014

sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - RBZ 30.09.2014

Wykonanie budżetu za 2014 r.
Sprawozdanie : wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb-27 S
Sprawozdanie : wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb-28 S
Sprawozdanie : stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N
Sprawozdanie : nadwyżka/deficyt Rb-NDS
Sprawozdanie : stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2014 rok[obrazek]

Metadane

Data publikacji : 24.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry