BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/finanse-i-mienie/wykonanie-budzetu-gminy/5789,Wykonanie-budzetu-za-2015-r.html
19.07.2024, 03:44

Wykonanie budżetu za 2015 r.

Wykonanie budżetu za I kwartał 2015 r.
Sprawozdanie : wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb27s[obrazek]
Sprawozdanie : wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb28s[obrazek]
Sprawozdanie : stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N[obrazek]
Sprawozdanie : nadwyżka/deficyt Rb-NDS[obrazek]
Sprawozdanie : stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z[obrazek]

Wykonanie budżetu za II kwartał 2015 r.
Sprawozdanie : wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb27s[obrazek]
Sprawozdanie : wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb28s[obrazek]
Sprawozdanie : stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N[obrazek]
Sprawozdanie : nadwyżka/deficyt Rb-NDS[obrazek]
Sprawozdanie : stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z[obrazek]

Wykonanie budżetu za III kwartał 2015 r.
Sprawozdanie : wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb27s[obrazek]
Sprawozdanie : wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb28s[obrazek]
Sprawozdanie : stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N[obrazek]
Sprawozdanie : nadwyżka/deficyt Rb-NDS[obrazek]
Sprawozdanie : stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z[obrazek]

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2015 r.

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - Rb28S  [obrazek]

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - Rb27S  [obrazek]
sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - RbN  [obrazek]
sprawozdanie o nadwyżce i deficycie - RbNDS  [obrazek]
sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - RBZ  [obrazek]

roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Rb-UZ [obrazek]
sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-ST [obrazek]
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o finansach publicznych - Rb-34S [obrazek]
sprawozdanie z dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu - Rb-PDP [obrazek]

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2015 r. - korekty sprawozdań
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - Rb27S korekta [obrazek]
sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - RbN korekta  [obrazek]
sprawozdanie o nadwyżce i deficycie - RbNDS korekta [obrazek]
sprawozdanie z dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu - Rb-PDP korekta [obrazek]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2015 rok[obrazek]

Metadane

Data publikacji : 23.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony