BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wykonanie budżetu za 2017 r.

Wykonanie budżetu za I kwartał 2017 r.
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - Rb28S  [obrazek]
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - Rb27S  [obrazek]
sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - RbN  [obrazek]
sprawozdanie o nadwyżce i deficycie - RbNDS  [obrazek]
sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - RBZ  [obrazek]

Wykonanie budżetu za II kwartał 2017 r.
Sprawozdanie: wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb27s [obrazek]
Sprawozdanie: wykonanie planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 Rb-28NWS[obrazek]
Sprawozdanie: wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb28s [obrazek]
Sprawozdanie: wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S [obrazek]
Sprawozdanie: stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N [obrazek]
Sprawozdanie: nadwyżka/deficyt Rb-NDS [obrazek]
Sprawozdanie: stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z [obrazek]

Uchwała Nr Wa.323.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Łomianek Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomianki za pierwsze półrocze 2017 roku [obrazek]
 
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Bożenna Piotrowska

Wykonanie budżetu za III kwartał 2017 r.
Sprawozdanie: wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb27s [obrazek]
Sprawozdanie: wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb28s [obrazek]
Sprawozdanie: wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S [obrazek]
Sprawozdanie: stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N [obrazek]
Sprawozdanie: nadwyżka/deficyt Rb-NDS [obrazek]
Sprawozdanie: stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z [obrazek]

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2017 r.
Sprawozdanie: wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb27s [obrazek]
Sprawozdanie: wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb28s [obrazek]
Sprawozdanie: wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S [obrazek]
Sprawozdanie: stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N [obrazek]
Sprawozdanie: nadwyżka/deficyt Rb-NDS [obrazek]
Sprawozdanie: stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z [obrazek]
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Rb-UZ [obrazek]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2017 rok[obrazek]

Uchwała Nr Wa.162.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłozonym przez Burmistrza Łomianek sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2017 rok.

Metadane

Data publikacji : 26.04.2017
Data modyfikacji : 10.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony

do góry