BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wykonanie budżetu za 2019 r.

 

Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 r. 

 

Wykonanie budżetu za II kwartał 2019 r. 

 

 

 
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Karolina Aszkiełowicz

 

Wykonanie budżetu za III kwartał 2019 r.
 

Sprawozdania na dzień 30.11.2019 r.

 
 
 

Sprawozdanie: wykonanie planu wydatków budżetowych sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 listopada roku 2019 r. Rb-28S 

Data udostępnienia 2019.12.20

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2019 r.

Wykonanie budzetu za 2019 r Sprawozdanie nadwyzkadeficyt Rb-NDS [obrazek]
Wykonanie budzetu za 2019 r Sprawozdanie stan naleznosci oraz wybranych aktywow finansowych Rb-N[obrazek]
Wykonanie budzetu za 2019 r Sprawozdanie stan zobowiazan wedlug tytulow dluznych oraz poreczen i gwarancji_Rb-Z[obrazek]
Wykonanie budzetu za 2019 r Sprawozdanie wykonanie dochodow i wydatkow na rachunku o ktorym mowa w art 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S[obrazek]
Wykonanie budzetu za 2019 r Sprawozdanie wykonanie planu dochodow budzetowych Rb27s[obrazek]
Wykonanie budzetu za 2019 r Sprawozdanie wykonanie planu wydatkow budzetowych Rb28s[obrazek]
Wykonanie budzetu za 2019 r Sprawozdanie z wykonania dochodow podatkowych Rb-PDP[obrazek]

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2019

Uchwała Nr Wa.168.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Łomianki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2019 [obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Karolina Aszkiełowicz

Sprawozdanie finansowe Gminy Łomianki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. 

Bilans jednostki jst na dzień 31.12.2019 roku 
Bilans z wykonania budżetu na dzień 31.12.2019 roku 

Rachunek zysku i strat jednostki jst na 31.12.2019 roku 
Zestawienie zmian funduszu jednostki jst na 31.12.2019 roku 

Informacja dodatkowa Gmina na 31.12.2019 r. 

 

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego za rok 2019 sporządzone na dzień 31.12.2019 r

Bilans jednostki budżetowej Urząd Miejski na 31.12.2019 r. 

Rachunek zysków i strat Urząd Miejski na 31.12.2019 r. 
Zestawienie zmian funduszu jednostki Urząd Miejski na 31.12.2019 roku 

Informacja dodatkowa Urząd Miejski na 31.12.2019 r. 

Metadane

Data publikacji : 24.07.2019
Data modyfikacji : 03.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry