BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/11922,OBWIESZCZENIE-WGG6721182022-r-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejsco.html
2022-10-03, 03:50

OBWIESZCZENIE WGG.6721.1.8.2022 r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej

Metadane

Data publikacji : 05.05.2022
Data modyfikacji : 05.05.2022
Obowiązuje od : 05.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Kowalski
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Markowska
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony