BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/11573,OBWIESZCZENIE-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospoda.html
23.04.2024, 15:56

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A

Metadane

Data publikacji : 28.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Kowalski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Osiak

Opcje strony