BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/ogloszeniaobwieszczenia/10810,Zawiadomienie-o-prowadzonym-postepowaniu-w-sprawie-potwierdzenia-nabycia-przez-G.html
2021-05-10, 23:57

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Łomianki prawa własności gruntu, zajętego przez drogę publiczną - ulicę Jodłową, położonego w obrębie 0022, (poprzedni nr 2-02) jednostka ewidencyjna Łomianki - miasto, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 242 o pow. 0,1033 ha

Metadane

Data wytworzenia : 01.02.2021
Data publikacji : 09.02.2021
Data modyfikacji : 16.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Śliwińska
Osoba udostępniająca informację:
Artur Osiak
Osoba modyfikująca informację:
Artur Osiak

Opcje strony