BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/ogloszeniaobwieszczenia/11982,Obwieszczenie-nr-WGG67212822022-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejs.html
13.07.2024, 15:50

Obwieszczenie nr WGG.6721.28.2.2022 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap III

Metadane

Data publikacji : 30.05.2022
Obowiązuje od : 30.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Kowalski
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony