BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.523.2020.MSK Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z czwartorzędowego poziomu wodonośnego, za pomocą ujęcia składającego się z dwóch studni znajdujących się na działkach ewid. nr 965 oraz 771/2 obręc 0010 Łominki Dolne, gm,łomianki, powiat warszawski zachodni.

Metadane

Data publikacji : 28.09.2022
Obowiązuje od : 20.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Zielińska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry