BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Decyzja nr 483/P/2022 Wojewody Mazowieckiego o nabyciu przez Gminę Łomianki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną-ul.Akacjową, położonego w obrębie 0023 (poprzedni 2-03), jednostka ewidencyjna Łomianki-miasto oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 109/4 o pow.0,0564 ha.

Metadane

Data publikacji : 25.11.2022
Obowiązuje od : 18.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Śliwińska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry