BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Decyzja nr 100/P/2024 Wojewody Mazowieckiego stwierdzająca nabycie przez Gminię Łomianki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną -drogę gminną -ul.Armii Krajowej, położonego w obrębie 0005, jednostka ewidencyjna Łomianki-miasto, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 271 o pow.0,3669 ha.

Metadane

Data publikacji : 01.03.2024
Obowiązuje od : 26.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Śliwińska Kierownik oddziału Skarbu Państwa i Nieruchomości w delegaturze w Płocku
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry