BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/ogloszeniaobwieszczenia/13721,Obwieszczenie-o-wylozeniu-do-wgladu-publicznego-zmiany-Studium-uwarunkowan-i-kie.html
15.07.2024, 13:37

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki

Metadane

Data publikacji : 05.03.2024
Data modyfikacji : 12.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Kowalski
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony