BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Zawiadamiam SPN-P.7533.265.2024.MS Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Łomianki prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną - ul. Sierakowską , położonego w obrębie 0021 Łomianki ( poprzedni nr 2-01 ), jednostka ewidencyjna Łomianki - miasto, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 82 o pow. 0,8378 ha.

Metadane

Data publikacji : 03.06.2024
Obowiązuje od : 03.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Frankowska
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony

do góry