BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/srodowisko/8295,OBWIESZCZENIE-o-przystapieniu-w-ramach-projektu-POIS050300-00-28510-do-opracowan.html
19.07.2024, 05:16

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10 do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego

OBWIESZCZENIE[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Jerzy Garbacz

Metadane

Data publikacji : 24.06.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony