BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/srodowisko/decyzje/10998,WOS62204g20202021HK-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-polegaj.html
2021-12-06, 13:31

WOŚ.6220.4g.2020/2021.HK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej H=42,5 Emitel S.A. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A.WWA_LOMIANKI_KIELPIN nr 14070 planowanej na działce nr ew. 323/1 w Kiełpinie

Metadane

Data publikacji : 22.04.2021
Obowiązuje od : 20.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Bohdziewicz
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony