BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/srodowisko/decyzje/11440,Zawiadomienie-dot-srodowiskowych-uwarunkowan-przedsiewziecia-pod-nazwa-Polnocny-.html
23.04.2024, 12:52

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zawiadomienie dot. środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą: Północny wylot drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, Etap II – budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie

Metadane

Data publikacji : 09.11.2021
Obowiązuje od : 04.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Jasińska, Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony