BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/wykazy/11103,Wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych.html
18.05.2024, 21:34

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Metadane

Data publikacji : 31.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony