BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DYSKUSJA PUBLICZNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZETRZENNEGO OBSZARU OSIEDLA DĄBROWA RAJSKA ORAZ CZĘŚCI OSIEDLA DĄBROWA ZACHODNIA I DĄBROWA LEŚNA – ETAP II

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II, rozwiązaniami odbędzie się 5 listopada 2020 r. o godzinie 17:00. Dyskusja zostanie przeprowadzona:

 1. w sposób tradycyjne w auli ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2; ODWOŁANE
 2. on-line na platformie ZOOM (możliwość zabrania głosu w dyskusji z fonią i wizją);
 3. on-line na YouTube (możliwość oglądania spotkania i dyskutowania na czacie).

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej w auli ICDS muszą się zgłosić pod nr tel. 22 76 86 234 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: konsultacje@poczta.lomianki.pl w terminie do 4 listopada 2020 r. Przy zapisach należy podać imię i nazwisko oraz nr telefonu. W dniu 5 listopada 2020 r. (do godz. 12:00) osoby zgłoszone zostaną powiadomione o aktualnych ograniczeniach i wymogach udziału w dyskusji. ODWOŁANE

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem platformy ZOOM muszą się zgłosić poprzez pocztę elektroniczną na adres: konsultacje@poczta.lomianki.pl w terminie do 4 listopada 2020 r. Link do spotkania oraz instrukcja zostaną przesłane w mailu zwrotnym.

Przed dyskusją publiczną należy sprawdzić jak działa ZOOM. W tym celu można zrobić test na https://zoom.us/test.

Dyskusja publiczna będzie również transmitowana na kanale Gminy Łomianki na YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC2h_u7wZeUN4rxQuLRXH3WQ.

Uwagi do projektu planu miejscowego można składać:

 1. w formie papierowej doręczonej osobiście do Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115;
 2. w formie papierowej doręczonej drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomiankach,  ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki;
 3. w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: umig@lomianki.pl;
 4. w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP;
 5. podczas dyskusji publicznej on-line:
  • w formie wpisu na czacie w trakcie transmisji na YouTube,
  • w formie wpisu na czacie w trakcie dyskusji za pośrednictwem platformy ZOOM
  • w formie ustnej w trakcie dyskusji za pośrednictwem platformy ZOOM.

Wnoszący uwagę, również podczas dyskusji publicznej on-line, zobowiązany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Termin składania uwag upływa 20 listopada 2020 r.

 

Metadane

Data publikacji : 01.10.2020
Data modyfikacji : 04.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Kowalski
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Żebrowska
Osoba modyfikująca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony

do góry