BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Otwarte konkursy ofert w 2020 roku

Sprawozdanie z realizacji pogramwspółpracy Gminy Łomianki w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

Zarządzenie Nr WAO.0050.33. 2021 Burmistrza Łomianek z dnia 4 lutego 202 1 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr WAO.0050.33.2021 z dnia 4 lutego 2021 roku

Zaproszenie do wskazania osób do składu komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU z 30 grudnia 2020 r. Wnioski w ramach otwartego konkursu ofert można składać wyłącznie zapośrednictwem generatora wniosków znajdującego się na stronie www.witkac.pl.
Otwarty konkurs ofert podzielony został na 8, odrębnie udostępnionych zadań, w zależności od profilu działania.

Metadane

Data publikacji : 30.12.2020
Data modyfikacji : 01.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Osiak
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry