BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Projekt Programu Współpracy Gminy Łomianki z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok

OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

PROJEKT „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”


Załącznik do OGŁOSZENIA nr WP.523.00001.2017


************************************************************
Zarządzenie Nr RKA.0050.24.2017 z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku [obrazek]

Zarządzenie Nr RKA.0050.5.2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku [obrazek]
Formularz oferty [obrazek]
Ramowy wzór umowy [obrazek]
Formularz sprawozdania [obrazek]


************************************************************

OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

PROJEKT „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Załącznik do OGŁOSZENIA nr WP.523.00001.2016

************************************************************

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o kórych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”[obrazek]
Zarządzenie Nr RKA.0050.15.2015 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
[obrazek]
----------------------------------------------------------------------------

WP.523.00001.1.2015 - WYNIK KONSULTACJI po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Łomianki w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[obrazek]

----------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” [obrazek]

PROJEKT „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” [obrazek]
Załącznik do OGŁOSZENIA nr WP.523.00001.2015 [obrazek]

----------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o kórych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”[obrazek]

----------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr RKA.0050.31.2015 z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku[obrazek]
Zarządzenie Nr RAG.0050.1.2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku[obrazek]

Formularz oferty[obrazek]
Ramowy wzór umowy
[obrazek]
Formularz sprawozdania
[obrazek]

----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr LXVI/389/2014 w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[obrazek]


OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie projektu  „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”[obrazek]


Projekt programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
[obrazek]
Załącznik do Ogłoszenia nr PR.523.1.2014[obrazek]
----------------------------------------------------------------------------


Formularz oferty [obrazek]
Ramowy wzór umowy [obrazek]
Formularz sprawozdania [obrazek]
-----------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”[obrazek]

----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr LIII/ 306/ 2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[obrazek]
PR.523.5.3.2013 - Wynik konsultacji[obrazek]
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PR.523.5.2013[obrazek]
Zarządzenie Nr RAG.0050.108.2013[obrazek]
Formularz konsultacyjny[obrazek]
Projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY na 2014 do konsultacji[obrazek]
 -----------------------------------------------------------------------------
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie po zmianach - tekst jednolity
[obrazek]

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania[obrazek]

-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XXXVI/ 199/ 2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[obrazek]


KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2013 ROK

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PR.523.1.2012

Załącznik do Zarządzenia Nr RAG.0050.86.2012.doc

Zarządzenie Nr RAG.0050.86.2012

Projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY na 2013 do konsultacji.pdf

Wynik konsultacji społecznch przeprowadzonych z inicjatywy Burmistrza Łomianek

-----------------------------------------------------------------------------


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2012 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”


Program współpracy Gminy Łomianki w roku 2012 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowaw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Uchwała Nr XIX/ 95/ 2011


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Metadane

Data publikacji : 31.05.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry