BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/organizacje-pozarzadowe/otwarte-konkursy-ofert/9698,Otwarte-konkursy-ofert-w-2019-roku.html
18.06.2024, 14:40

Otwarte konkursy ofert w 2019 roku

 
 
 
 
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU z 25 listopada 2019 r.
Wnioski w ramach otwartego konkursu ofert można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków znajdującego się na stronie www.witkac.pl.
Otwarty konkurs ofert podzielony został na 5, odrębnie udostępnionych zadań, w zależności od profilu działania.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarządzenie Nr WAO.0050.45.2019 z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku[obrazek]
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarządzenie nr RKA.0050.43.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. [obrazek]
 
 
ZAPROSZENIE do wskazania osób do składu komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.[obrazek]
 
 
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Wnioski w ramach otwartego konkursu ofert można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków znajdującego się na stronie www.witkac.pl.

Otwarty konkurs ofert podzielony został na 6, odrębnie udostępnionych zadań, w zależności od profilu działania.
 
 
Zarządzenie Nr RKA.0050.6.2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku [obrazek]
 
 
ZAPROSZENIE do wskazania osób do składu komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.[obrazek]
______________________________________________________________________
************************************************************

Metadane

Data publikacji : 14.01.2019
Data modyfikacji : 29.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony