BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/programy/program-i-zasady-wspolp/10223,Program-wspolpracy-Gminy-Lomianki-w-roku-2019-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-po.html
2023-11-28, 23:51

Program współpracy Gminy Łomianki w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metadane

Data publikacji : 29.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony