BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Statut załącznik nr 1 - Symbole poprawione

Załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Łomianki
do Uchwały Nr XXXIII/380/2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2 października 2017 roku

[obrazek]

Załącznik nr 1 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały Nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta i Gminy Łomianki
do Uchwały Nr II/11/2002
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 10 grudnia 2002 roku

OPIS BARW I SYMBOLIKI HERBU MIASTA I GMINY ŁOMIANKI

(zgodnie z uchwałą Nr VIII/40/91 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 marca 1991 roku)

Herb Łomianek nawiązuje do tradycji miejscowości. Wprowadzone symbole przywołują pamięć rodziny de Poths, której materialne ślady pozostaną na nagrobkach w Kiełpinie. W godle podkreślone są związki Łomianek z Wisłą, w której załamaniu leży miejscowość. Swój ślad znalazła również historia walk w obronie oskrzydlonej przez Niemców w 1939 roku Warszawy. W walkach tych wsławił się bohaterstwem 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich.
Na wiśniowej tarczy herbu znajdują się dwie skrzyżowane strzały, przechodzące przez pierścień korony. Poniżej czarna kotwica, na tle której krzyżują się szabla i lanca kawalerii. Korona jest w kolorze złotym, natomiast strzały, szabla i lanca kawalerii w kolorze srebrnym. Do kolorystyki proporca przyjęto barwy narodowe. Górną krawędź tarczy więczy srebrny ryngraf ze stylizowaną czarną literą "Ł". Dla lepszej czytelności kontury obu tarcz okala czarna obwódka.

Symbol herbu powołanego Uchwałą Nr VIII/40/91 Rady Miejskiej w Łomiankach

Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Łomianki
do Uchwały Nr XX/116/2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 31 stycznia 2012 roku

HERB  GMINY ŁOMIANKI

   

Godło herbu Trójstrzał upamiętnia zasłużonych dla rozwoju gminy ród Pothsów.
Jerzy Fryderyk Poths osiedlił się tam w latach 70 XVIII wieku, a pod koniec wieku sprowadził swą siostrę Karolinę z mężem i brata Henryka z żoną i pięciorgiem dzieci. Jerzy F. Poths był cenionym finansistą, wysoko sytuowanym w hierarchii wolnomularskiej. W 1791 r. został nobilitowany i otrzymał herb Trójstrzał (w polu zielonym dwie strzały w krzyż skośny, przeszywające koronę). Był właścicielem Łomianek, a później także Burakowa i Młocin, które weszły w skład rozległego majątku, nazwanego „Dobra ziemskie Młociny i Łomianki”.
Drugim elementem godła jest znak Polski Walczącej, symbolizuje ruch oporu w czasie
II wojny światowej, a w szczególności operacje Armii Krajowej na terenie Puszczy Kampinoskiej i wsi obecnej Gminy Łomianki. W rejonie tym działał VIII Rejon AK, przekształcony przed wybuchem Powstania Warszawskiego w Grupę Kampinos.

 

Metadane

Data publikacji : 25.06.2004
Data modyfikacji : 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry