BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr V/31/2003 r. w sprawie: powołania na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Łomianki

Uchwała Nr V/31/2003Rady Miejskiej w Łomiankachz dnia 6 marca 2003 r.
w sprawie: powołania na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Łomianki

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)
Rada Miejska w Łomiankach uchwal, a co następuje:
§ 1.

Powołuje na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Łomianki p. Beatę Duch-Kosiorek
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łomianki
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Metadane

Data publikacji : 08.01.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry