BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr V /32/ 2003 r. w sprawie: powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uchwała Nr V /32/2003Rady Miejskiej w Łomiankachz dnia 6 marca 2003 r.
w sprawie: powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. nr 36 poz. 180 z późn. zm.)

Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:
§ 1.

Powołuje p. Irenę Piekarską na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łomiankach.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data publikacji : 12.03.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry