BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr VII/43/2003 r. w sprawie: wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Łomiankach do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "KAMPINOS"

Uchwała NR VII/43/2003 r.Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie: wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Łomiankach do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "KAMPINOS"

Na podstawie art. 70 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVII/123//2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 marca 2000r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "KAMPINOS" i § 14 Statutu Związku Międzygminnego "KAMPINOS" stanowiącego załącznik do uchwały nr XVII/124/2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 marca w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą "KAMPINOS" Rada Miejska w Łomiankach

uchwala, co następuje:
§ 1

Wybiera ze swojego składu dwóch przedstawicieli w osobach:
  1. Krzysztof Marek Wawer
  2. Maria Teresa Parzyszek
do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "KAMPINOS".
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach nr XXXIII/238/2001 z dnia 12 grudnia 2001r.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data publikacji : 12.05.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry