BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr VIII/48/2003w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działek drogowych

UCHWAŁA Nr VIII/48/ 2003Rady Miejskiej w Łomiankachz dnia 5 czerwca 2003r.

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działek drogowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. ?a? oraz art.7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001.142.1591 z późniejszymi zmianami);Rada Miejska w Łomiankach
uchwala,co następuje:
§ 1.

     Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Łomianki działek drogowych przeznaczonych pod urządzenie ulicy St.Brzósko ? oznaczonych w rejestrze gruntów nr nr 237/5, 238/14, 239/17, 240/4, 241/8, 281/2 (obręb geodezyjny Kiełpin Poduchowny) oraz działek przeznaczonych pod urządzenie ulicy St.Brzósko, które powstaną w wyniku podziału działek nr nr 243/4, 244/1.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

     Po wykonaniu uchwały nr II/3/2002 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2002r. wyrażającej zgodę na nabycie działki nr 235/11 przeznaczonej pod urządzenie ulicy St.Brzósko, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, właściciele pozostałych działek pod ulicę wystąpią z propozycjami nieodpłatnego przejęcia tych działek przez Gminę.
     Proponowana uchwała stworzy prawne możliwości podpisani kolejnych notarialnych umów darowizny na rzecz Gminy.
     Gmina poniesie koszty umów (np. za działkę 250m2, 100 zł/m2 => opłata sądowa ok.400zł => opłata notarialna ok.800zł) i ewentualnie podziałów geodezyjnych.

Metadane

Data publikacji : 26.06.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry