BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała nr XI /60/2003 r. w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy


Uchwała Nr XI/60/2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 16 września 2003 r.


w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i ust. 6 § 2 oraz § 3 uchwały Nr XXXII/209/93 z dnia 29 grudnia 1993r. w sprawie zasad i trybu nadawania honorowego obywatelstwa Gminy
Rada Miejska w Łomiankach
uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Ks. Arcybiskupowi prof. dr hab. Kazimierzowi Majdańskiemu Honorowe Obywatelstwo Gminy Łomianki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 14 dniu po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Metadane

Data publikacji : 03.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry